Vilkår og betingelser

OVERSIGT

Denne hjemmeside drives af Kaayee. På hele webstedet henviser udtrykkene “vi”, “os” og “vores” til Kaayee. Kaayee tilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra dette websted, til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er angivet her.

Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os, deltager du i vores “Service” og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Servicevilkår”, “Vilkår”), herunder de yderligere vilkår og betingelser og politikker, der henvises til heri og/eller er tilgængelige via hyperlink. Disse servicevilkår gælder for alle brugere af webstedet, herunder uden begrænsning brugere, der er browsere, leverandører, kunder, handlende og/eller bidragydere af indhold.

Læs venligst disse servicevilkår omhyggeligt, før du går ind på eller bruger vores hjemmeside. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet accepterer du at være bundet af disse servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, må du ikke tilgå hjemmesiden eller bruge nogen tjenester. Hvis disse servicebetingelser betragtes som et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til disse servicebetingelser.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der tilføjes til den nuværende butik, er også underlagt servicevilkårene. Du kan til enhver tid se den seneste version af servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer udgør en accept af disse ændringer.

Vores butik er hostet på Shopify Inc. De forsyner os med en online e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.

AFSNIT 1 – VILKÅR FOR ONLINEBUTIKKEN

Ved at acceptere disse servicevilkår erklærer du, at du mindst er myndig i den stat eller provins, hvor du bor, eller at du er myndig i den stat eller provins, hvor du bor, og at du har givet os dit samtykke til at tillade mindreårige pårørende at bruge dette websted.

Du må ikke bruge vores produkter til noget ulovligt eller uautoriseret formål, og du må heller ikke, ved brug af tjenesten, overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, love om ophavsret).

Du må ikke overføre orme eller virus eller nogen kode af destruktiv karakter.

Et brud eller en overtrædelse af nogen af betingelserne vil resultere i en øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.

AFSNIT 2 – GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte service til enhver af enhver grund til enhver tid.

Du forstår, at dit indhold (ikke inklusive kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret og involvere (a) transmissioner via forskellige netværk; og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig de tekniske krav til tilsluttede netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypterede under overførsel over netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brug af tjenesten eller adgang til tjenesten eller nogen kontakt på det websted, hvorigennem tjenesten leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

AFSNIT 3 – NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der gøres tilgængelige på dette websted, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på dette websted er kun til generel information og bør ikke påberåbes eller bruges som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, mere komplette eller mere aktuelle informationskilder. Enhver tillid til materialet på dette websted er på egen risiko.

Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og gives kun til orientering. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.

AFSNIT 4 – ÆNDRINGER AF TJENESTEN OG PRISERNE

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller afbryde tjenesten (eller dele eller indhold deraf) uden varsel.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen modifikation, prisændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

AFSNIT 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)

Visse produkter eller tjenester kan være tilgængelige udelukkende online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og kan kun returneres eller byttes i henhold til vores returpolitik.

Vi har gjort alt for at vise farver og billeder af vores produkter, der vises i butikken, så nøjagtigt som muligt. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af en farve vil være nøjagtig.

Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel efter vores eget skøn. Vi forbeholder os ret til når som helst at afbryde et produkt. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du køber eller får, lever op til dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten bliver rettet.

AFSNIT 6 – NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du afgiver til os. Vi kan, efter eget skøn, begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, resellers eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

For flere detaljer, se venligst vores Returpolitik.

AFSNIT 7 – VALGFRIT VÆRKTØJ

Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol over eller input til.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer “som de er” og “som de forefindes” uden nogen form for garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden nogen form for godkendelse. Vi har intet ansvar for eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjepartsværktøjer.

Enhver brug af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, er helt på egen risiko og efter eget skøn, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender de vilkår, som værktøjerne leveres på af den eller de relevante tredjepartsudbydere.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via hjemmesiden (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester skal også være underlagt disse servicevilkår.

AFSNIT 8 – LINKS TIL TREDJEPARTER

Visse former for indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan omfatte materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette websted kan lede dig til tredjepartswebsteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere indholdet eller nøjagtigheden, og vi garanterer ikke og vil ikke have noget ansvar for nogen tredjeparts materialer eller websteder eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for nogen skade eller erstatning i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med tredjepartswebsteder. Læs omhyggeligt tredjepartens politikker og praksisser, og sørg for, at du forstår dem, før du deltager i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.

AFSNIT 9 – BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDELSER

Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke bidrag (f.eks. konkurrencebidrag) eller uden en anmodning fra os sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, via post eller på anden måde (samlet kaldet “kommentarer”), accepterer du, at vi til enhver tid og uden begrænsning kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge kommentarer, som du sender til os, i ethvert medie. Vi er og skal ikke være forpligtet til (1) at holde kommentarer fortrolige; (2) at betale kompensation for kommentarer; eller (3) at svare på kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt eller krænker nogen parts intellektuelle ejendomsret eller disse servicevilkår.

Du accepterer, at dine kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, privatliv, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer endvidere, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller uanstændigt materiale eller indeholde nogen computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller ethvert relateret websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for alle dine kommentarer og deres nøjagtighed. Vi tager intet ansvar og påtager os intet ansvar for kommentarer, der er indsendt af dig eller nogen tredjepart.

AFSNIT 10 – PERSONLIGE OPLYSNINGER

Din indsendelse af personlige oplysninger via butikken er underlagt vores fortrolighedspolitik. For at se vores privatlivspolitik.

AFSNIT 11 – FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Lejlighedsvis kan der være oplysninger på vores websted eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger i tjenesten eller på en relateret hjemmeside er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på nogen relateret hjemmeside, herunder uden begrænsning prisoplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov. Ingen specificeret opdaterings- eller opdateringsdato, der anvendes i tjenesten eller på en relateret hjemmeside, skal tages som udtryk for, at alle oplysninger i tjenesten eller på en relateret hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

AFSNIT 12 – FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over andre forbud som beskrevet i servicevilkårene er det forbudt for dig at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til noget ulovligt formål; (b) at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde nogen internationale, føderale, provinsielle eller statslige bestemmelser, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre virus eller andre former for ondsindet kode, der vil eller kan blive brugt på en måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af tjenesten eller af en relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet; (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spamme, phish, pharm, pretext, spinne, crawle eller scrape; (j) til ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på tjenesten eller enhver relateret hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os ret til at afslutte din brug af tjenesten eller enhver relateret hjemmeside for overtrædelse af nogen af de forbudte anvendelser.

AFSNIT 13 – FRASKRIVELSE AF GARANTIER; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller indestår for, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller annullere tjenesten til enhver tid uden varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af, eller manglende evne til at bruge, tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig gennem tjenesten, leveres (medmindre det udtrykkeligt er angivet af os) “som de er” og “som de er tilgængelige til din brug” uden nogen form for repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder alle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.

I intet tilfælde skal Kaayee, vores direktører, ledere, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere være ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader af nogen art, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt omsætning, tabte besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, uanset om de er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller andet, der opstår som følge af din brug af enhver af tjenesten eller ethvert produkt, der er anskaffet ved hjælp af tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af tjenesten eller ethvert produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i ethvert indhold, eller ethvert tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af tjenesten eller ethvert indhold (eller produkt), der er sendt, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesten, selvom der er informeret om deres mulighed. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, skal vores ansvar i sådanne stater eller jurisdiktioner begrænses til det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven.

AFSNIT 14 – SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Kaayee og vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse servicevilkår eller de dokumenter, de indeholder som reference, eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

AFSNIT 15 – ADSKILLELIGHED

I tilfælde af at en bestemmelse i disse servicevilkår fastslås at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for at være adskilt fra disse servicevilkår, og en sådan bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af andre resterende bestemmelser.

AFSNIT 16 – OPSIGELSE

Parternes forpligtelser og ansvar, der er opstået før opsigelsesdatoen, skal overleve opsigelsen af denne aftale til alle formål.

Disse servicevilkår er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse servicevilkår ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores websted.

Hvis du efter vores skøn ikke overholder, eller vi har mistanke om, at du ikke har overholdt et vilkår eller en bestemmelse i disse servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle skyldige beløb til og med datoen for opsigelsen; og/eller kan derfor nægte dig adgang til vores tjenester (eller en del deraf).

AFSNIT 17 – HELE AFTALEN

Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse servicevilkår, udgør det ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse servicevilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, der er offentliggjort af os på dette websted eller med hensyn til tjenesten, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af tjenesten og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, eventuelle tidligere versioner af servicevilkårene).

Eventuelle tvetydigheder i fortolkningen af disse Servicevilkår skal ikke fortolkes imod den part, der har udarbejdet dem.

AFSNIT 18 – GÆLDENDE LOV

Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Kina.

AFSNIT 19 – ÆNDRINGER AF SERVICEVILKÅR

Du kan til enhver tid se den seneste version af servicevilkårene på denne side.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller tjenesten efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer i disse servicevilkår udgør accept af disse ændringer.

AFSNIT 20 – KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om servicevilkårene skal sendes til os på [email protected].