Villkor och bestämmelser

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Kaayee. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till Kaayee. Kaayee erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår ”tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”användarvillkor”, ”villkor”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till häri och/eller som finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av Användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar innebär att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger hos Shopify Inc. De förser oss med en e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i den stat eller provins där du är bosatt, eller att du är myndig i den stat eller provins där du är bosatt och har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Ett brott mot eller en överträdelse av något av Villkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina Tjänster.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda tjänsten.

Du är medveten om att ditt innehåll (exklusive kreditkortsuppgifter) kan överföras okrypterat och omfatta (a) överföringar över olika nätverk, och (b) Ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till de tekniska kraven för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda att underlätta och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi ansvarar inte för om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett som allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) utan föregående meddelande.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avbrott eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan finnas i begränsad mängd och kan endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt återge färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där så är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 – KORREKTHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring i eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som, enligt vår bedömning, förefaller ha lagts av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer, samt utgångsdatum så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”i befintligt skick” och ”som tillgängliga” utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan någon rekommendation. Vi ska inte ha något som helst ansvar till följd av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du känner till och godkänner villkoren för de verktyg som tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Användarvillkor.

AVSNITT 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha någon skyldighet eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för skada eller skadestånd i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i anslutning till tredje parts webbplatser. Läs noga igenom den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du inleder någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor rörande produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt kallade ”kommentarer”), godkänner du att vi när som helst, utan begränsning, får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du skickar till oss i alla medier. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behandla eventuella kommentarer konfidentiellt, (2) betala ersättning för eventuella kommentarer eller (3) svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 – PERSONUPPGIFTER

Din inlämning av personuppgifter via butiken styrs av vår sekretesspolicy. För att läsa vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) skräppost, phish, pharm, pretext, spindel, crawl eller scrape; (j) för något obscent eller omoraliskt ändamål, eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) ”i befintligt skick” och ”som tillgängliga för din användning”, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-kränkande intrång.

Under inga omständigheter ska Kaayee, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffbar, speciell eller följdskada av något slag, inklusive utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller någon liknande skada, oavsett om den baseras på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgänglig via tjänsten, även om du informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 – SKADESTÅND

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Kaayee och våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 – UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet skall i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du upphör att använda vår webbplats.

Om du enligt vår bedömning inte uppfyller, eller vi misstänker att du inte uppfyller, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller delar därav).

AVSNITT 17 – HELA AVTALET

Om vi underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska detta inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetat dem.

AVSNITT 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Kinas lagar.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på [email protected].